ทำไมต้องจัด “การอบรมสัมมนา” ภายในองค์กร? (In-House Training)
.
เพราะการอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะในแต่ละด้านนั้น เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคการคิดสร้างสรรค์ พร้อมฝึกปฏิบัติกับโจทย์การทำงานจริง
ขององค์กรนั้น ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคนิคการคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมั่นใจและนำไปใช้งานได้จริงหลังจากเรียนจบแล้ว
.
ซึ่งถ้าหากบุคคลในองค์กรมีการพัฒนารอบด้านทั้งฮาร์ดสกิลและซอฟต์สกิลแล้ว องค์กรก็จะเกิดการพัฒนาเติบโต ผลงานขององค์กรก็ดีขึ้น ความสำเร็จก็มากขึ้น กิจการงานก็ยิ่งใหญ่มากขึ้น และยังช่วยให้เกิดการบริการคนในสังคมได้มากขึ้นอีกด้วย
.
ทั้งนี้การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเดิมให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น (Skill Development Training) หรือ การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้ใหม่ (Unfamiliar Knowledge Training) KCT มีหลักสูตรมากมายที่เป็นที่นิยมในการพัฒนาบุคคลากรในแต่ละสายงานอาชีพ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://kctathailand.com/category/courses/in-house-training/
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
Please follow and like us:
SHARE