ทักษะอะไรสำคัญในการทำงานสำหรับยุคนี้?
ในขณะที่ยุคนี้ เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมายอยู่ตลอดเวลา นอกจากความสามารถหลักในการทำงานแล้ว ต้องมีการเรียนรู้ทักษะ Soft Skills เพิ่มขึ้นเสมอ ตลอดเวลา เพื่อพัฒนากระบวนการ​ทำงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่ง “8 Soft Skills สำคัญในโลกการทำงาน” ได้แก่
1.ความคิดสร้างสรรค์ เป็นทักษะสำคัญในการแก้ไขปัญหา มีความจำเป็นในเวลาแก้ไขปัญหาใหม่ ๆ ที่พบเจอ
2.การสื่อสาร เป็นทักษะที่ต้องอาศัยการเข้าใจกันทั้งผู้รับสาร และผู้ส่งสาร ผลลัพธ์ของทักษะนี้ คือเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกันนั่นเอง
3.การจัดการเวลา นอกจากบริหารจัดการเวลาของตนเองได้ ก็ต้องบริหารจัดการงานของทีมได้ด้วย
4.การทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นทักษะที่ต้องเข้าใจและยอมรับความแตกต่างสไตล์การทำงานของแต่ละบุคคล เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพและดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
5.Growth Mindset ความคิดที่ที่ช่วยต่อยอดความเก่งไปได้อีกไกล
6.การปรับตัวและมีความยืดหยุ่น ทักษะนี้ สำคัญกับบริบทปัจจุบันมาก ๆ เพราะเราไม่รู้เลยว่าจะเจอกับสถานการณ์แบบไหนบ้าง บนโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ถ้าหากไม่ปรับตัวก็จะทำให้เกิดความเครียดกับตัวคุณเองได้
7.Active Listening หรือ การฟังเชิงรุก
เมื่อเราฟังได้ลึกขึ้น คำถามของเราก็จะแหลมคมมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน
8.มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
ไม่ใช่แค่เข้าใจและทันอารมณ์ตนเองเท่านั้น แต่ยังต้องเข้าใจและทันอารมณ์ผู้อื่นด้วยเช่นกัน
.
หากท่านพัฒนาทักษะทั้ทักษะอะไรสำคัญในการทำงานสำหรับยุคนี้
“8 Soft Skills สำคัญในโลกการทำงาน” ดังนี้
1.ความคิดสร้างสรรค์ เป็นทักษะสำคัญในการแก้ไขปัญหา มีความจำเป็นในเวลาแก้ไขปัญหาใหม่ ๆ ที่พบเจอ
2.การสื่อสาร เป็นทักษะที่ต้องอาศัยการเข้าใจกันทั้งผู้รับสาร และผู้ส่งสาร ผลลัพธ์ของทักษะนี้ คือเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกันนั่นเอง
3.การจัดการเวลา นอกจากบริหารจัดการเวลาของตนเองได้ ก็ต้องบริหารจัดการงานของทีมได้ด้วย
4.การทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นทักษะที่ต้องเข้าใจและยอมรับความแตกต่างสไตล์การทำงานของแต่ละบุคคล เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพและดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
5.Growth Mindset ความคิดที่ที่ช่วยต่อยอดความเก่งไปได้อีกไกล
6.การปรับตัวและมีความยืดหยุ่น ทักษะนี้ สำคัญกับบริบทปัจจุบันมาก ๆ เพราะเราไม่รู้เลยว่าจะเจอกับสถานการณ์แบบไหนบ้าง บนโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ถ้าหากไม่ปรับตัวก็จะทำให้เกิดความเครียดกับตัวคุณเองได้
7.Active Listening หรือ การฟังเชิงรุก
เมื่อเราฟังได้ลึกขึ้น คำถามของเราก็จะแหลมคมมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน
8.มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
ไม่ใช่แค่เข้าใจและทันอารมณ์ตนเองเท่านั้น แต่ยังต้องเข้าใจและทันอารมณ์ผู้อื่นด้วยเช่นกัน
.
หากท่านพัฒนาทักษะทั้งซอร์ฟสกิลและฮาร์ดสกิล สามารถศึกษาข้อมูลคอร์สเรียนหรือปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ 📲m.me/kcttraining
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
#KCTacademy
#Knowledgecastle
www.kctathailand.comงซอร์ฟสกิลและฮาร์ดสกิล สามารถศึกษาข้อมูลคอร์สเรียนหรือปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ 📲m.me/kcttraining
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
Please follow and like us:
SHARE