ทักษะหลักที่บุคลากรทางด้านสายงานเทคนิคไม่ว่าด้านใดจำเป็นต้องมีคือ “Hard Skill” คือ ทักษะด้านเทคนิคในสายงาน​ ของตนเอง เพื่อให้สามารถสร้างงานขึ้นมาได้ เช่น สายงานด้าน IT คือ ทักษะการเขียน Code (Coding) การวิเคราะห์ระบบงาน​(System Analysis) การออกแบบระบบ (System Design) เป็นต้น แต่ทักษะอีกด้านหนึ่งซึ่งสำคัญไม่แพ้กันคือ “ Soft Skill ”
.
กับหลักสูตร “ทักษะแห่งความสำเร็จของบุคลากรสายเทคนิคIT หลักคิดเพื่อการสื่อสารและประสานงานอย่างเข้าใจ” Soft Skillathon for IT Professional (Collaborative Mindset and Communication Skill) โดยความร่วมมือระหว่าง เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย และ สถาบัน KCT Academy
📌การอบรม รูปแบบออนไลน์
วันเสาร์ที่​ 19 – 21 กรกฎาคม 2564
เวลา​ 09.00 น. – 21.00 น.
.
📌ผู้ที่ควรเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้เกี่ยวข้องในระดับ IT Professional เช่น System Analysis, System Designer, Programmer, Software Developer, IT Coordinator เป็นต้น
.
📌เนื้อหาหลักในหลักสูตร
#CollaborativeMindset : กรอบความคิดเพื่อการทำงานร่วมกัน
#CommunicationSkill : ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
#CommunicationForExperssionSkill : การแสดงออกทางบุคลิคภาพที่เหมาะสมกับสถาณการณ์
📌วิธีการฝึกอบรม
บรรยาย, กรณีศึกษา, อภิปรายแลกเปลี่ยน และ Workshop
ทีมงานวิชาการและวิทยากรของสถาบัน KCT Academy ได้ทำการศึกษาจากงานวิชาการ บทความจากหลายแห่ง
จนกระทั่งสรุปได้ว่าหัวใจสำคัญ 3 ประการของ Soft skill ที่บุคลากรสาย IT ควรจะมี คือ​ ทักษะด้านการวิเคราะห์ธุรกิจ​ (Business Skill), ทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication Skill) และ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ​(Decision Making and Problem Solving Skill) (B-C-D Soft skill set) และยิ่งไปกว่านั้นจากประสบการณ์
อันยาวนานของทีมวิชาการ KCT Academy เราพบว่าการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะแต่เพียงอย่างเดียวนั้นส่งผลได้ไม่เต็มที่
การทำให้บุคคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้นนั้นรากฐานควรจะมาจากความคิดและความเชื่อที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
เป็นเหตุผลที่ทำให้การฝึกอบรมมุ่งเน้นที่ “Mindset” ไปพร้อมกับ “Soft Skill Set”
.
หากท่านต้องการปรึกษาด้านหลักสูตร
ทักข้อความได้ที่ 📲m.me/kcttraining เพราะคนเราสามารถพัฒนาตนเองได้ไม่หยุดยั้ง
ข้อมูลเพิ่มเติม​ : http://training.swpark.or.th/index.php…
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
Please follow and like us:
SHARE