จูงใจอย่างไร? ให้ลูกน้องเต็มใจทำงาน
ลูกน้องมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้งานของหัวหน้า ประสบผลสำเร็จ ส่วนหัวหน้าเองจะมีส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนลูกน้องให้มีหน้าที่และตำแหน่งงานที่ดีขึ้น ดังนั้นเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นผู้เป็นหัวหน้าเองจึงไม่ควรละเลยที่จะใส่ใจในความคิดความรู้สึกของลูกน้อง การบริหารคนควบคู่ไปกับการบริหารงาน ซึ่ง เทคนิคง่าย ๆ ในการจูงใจลูกน้องด้วยวิธี D-R-I-V-E ดังนี้
D – Development : การพัฒนาและฝึกอบรม
R – Relation : การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับและลูกน้อง
I – Individual Motivation : ต้องวิเคราะห์ลูกน้องแต่ละคนว่าพวกเค้ามีนิสัย บุคลิกลักษณะและความต้องการอย่างไร
V – Verbal Communication : จงพยายามเลือกใช้คำพูดทางบวกที่สร้างสรรค์และจูงใจลูกน้อง
E – Environment Arrangement : สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี
.
ดังนั้น ขอให้หัวหน้างานเริ่มสำรวจตัวเองนับแต่ตอนนี้ว่าได้ใส่ใจที่จะหาวิธีจูงใจลูกน้องให้ทำงานมากน้อยแค่ไหน หัวหน้างานที่มีทั้งศาสตร์ในการบริหารคนและศาสตร์ในการบริหารงานนั้นมักจะเป็นหัวหน้างานที่ประสพความสำเร็จในหน้าที่การงาน ได้รับการยอมรับและความเคารพศรัทธาจากลูกน้องด้วยความจริงใจ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเทคนิคการใช้คำถาม ที่จะทำให้เกิดผลได้อย่างมีคุณภาพ มาร่วมเรียนรู้และฝึกฝนไปกับเราได้ในวันที่ : https://kctathailand.com/courses/public-training/2-ธันวาคม-2563-หลักสูตร-เทคนิค/
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Academy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
สนใจคอร์ส 📲 ทักแชท​ m.me/kcttraining ได้เลยนะคะ 🙂
Please follow and like us:
SHARE