“คิดบวก” ช่วยเพิ่มศักยภาพของทีมงาน
.
บ่อยครั้งในการทำงานร่วมกัน อาจมีมุมมองความคิดที่แตกต่างกัน จึงทำให้คนเรานั้นมีวิถีในการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันแต่ละคน หรือต่างคนต่างทำงานในหน้าที่ของตนเองเท่านั้น ขาดการมีส่วนร่วม ขาดจิตสำนึกรับผิดชอบ จนเกิดสภาพที่ชาชินจนทำให้ยากแก่การพัฒนาตนเองของพนักงาน
.
การ “คิดบวก” เป็นวิธีการที่ สามารถช่วยปรับกระบวนทัศน์สู่การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งช่วยเชื่อมโยงพลังความคิดบวกสู่การสร้างสมดุลและความสุขในชีวิตส่วนตัวและการทำงานอีกด้วย
.
#แนะนำคอร์ส หลักสูตร เพิ่มศักยภาพของทีมทำงานด้วยความคิดบวก (Boost up Team with Positive Thinking) (หลักสูตร 1 วัน) : https://kctathailand.com/highlight/courses/หลักสูตร-เพิ่มศักยภาพขอ/
.
หลักสูตรนี้เป็นการอธิบายความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการมี “มุมมองความคิดเชิงบวก”กับการดำเนินชีวิตและการทำงาน เพื่อสร้างกับมุมมองความคิดที่ถูกต้อง เพื่อเสริมสร้างค่านิยมการคิดที่ปรารถนาดี ที่นำไปสู่การมีอารมณ์ความรู้สึกที่ดี การกระทำที่ดี ซึ่งสิ่งนี้จะนำมาซึ่งการทำงานที่ดี จนกลายเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และ ทีมที่มีประสิทธิผลสูงขององค์กรนั้น ๆ ต่อไป โดยการจัดการอบรมให้ความรู้ การถ่ายทอดกรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่าง ๆ ผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์ความสำเร็จในการนำแนวคิดมาประยุกต์ใช้
—————————————
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
📲 เรายินดีให้คำแนะนำค่ะ​ : m.me/kcttraining
Please follow and like us:
SHARE