ความร่วมมือระหว่าง Software Parks สวทช ร่วมกับ KCT Academy โปรแกรมพัฒนาทักษะสู่ความเป็น Digital
ได้รับเกียรติจาก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขาอาชีพ ประสบการณ์ในการทำงานในแวดวง Digital และการศึกษาเรียนรู้ข้อมูล เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ จนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ทั้งจากการลงปฎิบัติผ่านการทำงานจริงมาถ่ายทอดให้กับผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด
หลังเรียนจบโปรแกรม สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปต่อยอดเพื่อการ Transform องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลลัพธ์สูงสุดต่อองค์กร
สนใจสอบถามข้อมูลได้ในเพจ หรือรายละเอียดการติดต่อผ่านโปสเตอร์ด้านล่าง
#KCT Academy
Please follow and like us:
SHARE