ก้าวสู่การเป็น “ผู้นำ” ที่ดี ที่องค์กรต้องการ
.
การเป็นผู้นำ (Leader) นั้น ไม่ว่าจะเริ่มต้นตั้งแต่หน่วยสังคมเล็ก ๆ อย่างครอบครัว ชุมชน สังคมหรือระดับประเทศ ล้วนต้องเป็นคนที่มองเห็นภาพในอนาคต มองเห็นโอกาสหรือช่องทางต่าง ๆ ที่สามารถทำให้งานประสบความสำเร็จได้ เพราะ ความเป็นผู้นำนั้นมันคือ พฤติกรรม การกระทำ รวมไปถึงวิสัยทัศน์ ไม่ใช่เรื่องของตำแหน่งหน้าที่แต่อย่างใด แต่สิ่งสำคัญอาจอยู่ที่ว่าผู้นำนั้นมี “ศักยภาพในการทำงานให้สำเร็จ” รวมถึงสามารถครองใจให้ผู้ตามหรือลูกน้องยอมรับนับถือได้มากเพียงไร
.
แต่ด้วยลักษณะนิสัยบางอย่างที่มี ที่ทำให้พวกเขาแตกต่าง เป็นนิสัยของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ วันนี้ KCT จะมาบอกคุณว่า คุณสมบัติของการเป็นผู้นำที่ดี มีอะไรบ้าง ซึ่งทุกคุณสมบัติก็สามารถที่จะเรียนรู้และนำมาใช้ได้เช่นกัน
1. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
มองเห็นโอกาสหรือช่องทางต่าง ๆ ที่สามารถทำให้งานประสบความสำเร็จได้
2. มีการวางแผน พร้อมเป้าหมายที่ชัดเจน
เพราะการวางแผนก็เหมือนกับไฟส่องทางที่ทำให้ให้คุณไม่หลงป่ายามค่ำคืน
3. มีความรับผิดชอบ
มีความรับผิดชอบสูง ทั้งในส่วนของงานที่ตนเองต้องทำ และงานของลูกน้องที่ตนดูแล หากมีปัญหาก็แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้ไวที่สุด จะทำให้งานนั้นราบรื่น ประสบความสำเร็จ
4. ทำงานเป็นทีม
เปิดใจให้กับการทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือกันและกัน ไม่ปล่อยให้ผู้ตามเผชิญความผิดพลาดโดยลำพัง
5. มีภาวะในการตัดสินใจที่ดี
ผู้นำที่ดีต้องกล้าตัดสินใจ ยอมรับในการตัดสินใจของตน และตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วบนพื้นฐานที่ รวดเร็ว รอบคอบ แหลมคมและเฉียบขาด
6. รู้จักควบคุมอารมณ์และมีสติ
รู้จักแสดงอารมณ์ที่เหมาะที่ควร รู้จักบริหารอารมณ์ และไม่ระบายอารมณ์ใส่ลูกน้องหรือไม่ทำลายมนุษยสัมพันธ์ต่อกัน
7. มีการสื่อสารที่ดี
สื่อสารให้ถูกกาลเทศะ เหมาะสมกับแต่ละบุคคลรวมถึงแต่ละระดับ เข้าใจสารที่ต้องการจะสื่อ เข้าใจวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร และไม่ทำให้เกิดปัญหาในการสื่อสาร
8. กล้าเปลี่ยนแปลงและรักการเรียนรู้สิ่งใหม่
การเปิดรับสิ่งใหม่ ทำให้เราค้นพบวิธีการทำงานใหม่ ๆ ค้นพบวิธีการแก้ปัญหาใหม่ ๆ ไม่ยึดติดกับสิ่งเดิม เปลี่ยนให้ทันยุคทันสมัย เปลี่ยนองค์กรให้พัฒนาไปในสิ่งที่ดีขึ้นต่อไป
ขอแนะนำสำหรับผู้นำสามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ได้ใน หลักสูตร “ผู้นำความสำเร็จ (SLG WORKSHOP : Becoming a 21st Century Leader)” : https://kctathailand.com/…/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1…/
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
www.kctathailand.com 📲 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่​ m.me/kcttraining
Please follow and like us:
SHARE