“การเป็นสุดยอดนักขายมืออาชีพ คือ..
ผู้ที่จะผสมผสานระหว่างกลยุทธ์การขาย และการเข้าถึงจิตใจลูกค้า”
.
การบริหารงานขายและทีมขายที่เป็นหัวใจสำคัญที่ต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่เพียงแต่ขายสินค้าแต่จะบริหารงานขายเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจได้อย่างไร? ที่จะช่วยเหลือลูกค้าให้ได้ประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งสร้างมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
.
KCT จึงได้พัฒนาหลักสูตรขึ้น เพื่อสร้างนักขายมืออาชีพ​ และให้ความรู้ที่
จำเป็นในการบริหารการขายขององค์กร โดยการจัดการอบรมให้ความรู้ การถ่ายทอดกรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่าง ๆ ผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์ความสำเร็จในการนำแนวคิดในการใช้
บริหารองค์กร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเปิดมุมมองเกี่ยวกับโอกาสให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ​ พร้อมสร้างยอดขายให้องค์กรเติบโตต่อไป
.
หากสนใจ หลักสูตร สร้างนักขายและผู้บริหารการขายและการตลาดมืออาชีพ (Revenue & Sales Strategic management : Turning Customer into Shopper & Buyer) (3วัน) 📲 ทักแชท​ m.me/kcttraining
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
Please follow and like us:
SHARE