การมีอิทธิพลเป็นทักษะความเป็นผู้นําที่สําคัญอีกทักษะหนึ่ง เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ มันคือความสามารถของผู้นําที่สร้างความไว้วางใจซึ่งอันที่จริงอิทธิพลของผู้นําจะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของจํานวนความไว้วางใจที่มีอยู่บนความสัมพันธ์
.
หลักสูตรนี้ถูกออกแบบเพื่อให้ความรู้การถ่ายทอดกรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้งานว่าผู้นําจะสามารถสร้างความไว้วางใจและเพิ่มอิทธิพลของตนกับผู้อื่นได้อย่างไรในลักษณะต่าง​ ๆ​ ผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์ความสําเร็จในการนําแนวคิดในการใช้บริหารองค์กรให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเปิดมุมมองเกี่ยวกับโอกาสให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
.
#ขอแนะนำหลักสูตร : ผู้นําที่ทรงอิทธิพล (Leading by influence for Project Leader)
.
📌หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร
✓ผู้บริหาร
✓หัวหน้างาน
✓Project Leader
✓หัวหน้าทีม ผู้ที่สนใจพัฒนาในสายงาน
.
📌 ระยะเวลาการฝึกอบรม
ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน
.
📌รูปแบบการจัดสัมมนา
Virtual Training ผ่าน Zoom Application
บรรยาย กรณีศึกษา อภิปรายแลกเปลี่ยน และ Work shop
.
📌 หัวข้อที่น่าสนใจ
– การบริหารโดยอาศัยอิทธิพลคืออะไร ต่างจากการบริหารโดยใช้อํานาจอย่างไร
– องค์ประกอบพื้นฐานสี่ประการที่จําเป็นในการสร้างความน่าเชื่อถือ
– หลักสร้างสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการและผู้ปฏิบัติงาน
– หลักการบริหารความคาดหวังและการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการและผู้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ
– หลักการสื่อสารและโน้มน้าวสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้เกิดการ่วมมือและการดําเนินการร่วมกัน
อย่างสอดคล้อง
.
KCT Academy สามารถปรับออกแบบการอบรมให้เหมาะสมกับธุรกิจหรือองค์กรของท่าน โดยมีเครื่องมือและวิทยากรมืออาชีพในหลากหลายธุรกิจ ให้สามารถช่วยพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้พัฒนาไปได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีหลักสูตรที่พร้อมให้คุณพัฒนาความรู้ ความสามารถเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของคุณมากมาย เพื่อไปสู่เป้าหมายของคุณ 📲 เรายินดีให้คำแนะนำค่ะ​ : m.me/kcttraining
⁣——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Academy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
หลักสูตรน่าสนใจมากมายที่ www.kctathailand.com
Please follow and like us:
SHARE