คุณ… กำลังมีความกลัวเหล่านี้หรือไม่!?
การพัฒนาทีมงาน​ ภายในองค์กร​ มักจะเกิดความกลัว 7 ประการที่เราควรรู้เท่าทัน​ มีดังต่อไปนี้
.
1. กลัวความผิดพลาด หรือความล้มเหลว (Fear of failure)
เป็นธรรมดาที่คนเรามีความกลัวผิดพลาด คิดถึงผลที่จะตามมาเพราะกลัวจะถูกตำหนิหรือไม่ได้รับการยอมรับในความสามารถ​ ดังนั้น บริษัทที่สนับสนุนพนักงาน​ มองว่านั่นคือโอกาสที่มีค่าในการเรียนรู้และเติบโตแบบก้าวกระโดดสำหรับทีมงานและองค์กร
.
2. กลัวการกล่าวถึงปัญหา (Fear of problem confrontation)
การกล้ากล่าวถึงปัญหาที่กำลังเผชิญจะทำให้ได้มุมมอง หรือข้อมูลจากบุคคลที่เกี่ยวข้องทำให้สามารถต่อยอดความคิด เรียนรู้วิธีการใหม่ ๆ และสามารถแก้ปัญหาได้ทันเวลา
.
3. กลัวความแปลกแยก (Fear of diversity)
ข้อควรระวังคือ ความเป็นพวกพ้องที่จะเป็นอุปสรรคต่อทีมที่มีความหลากหลาย ต้องเปิดใจยอมรับความคิดเห็นจากมุมที่แตกต่าง จะนำไปสู่การเรียนรู้ในมุมใหม่ และการตัดสินใจจากความเห็นและข้อมูลที่รอบด้าน
.
4. กลัวผลจากความเสี่ยง (Fear of risk)
การกลัวผลจากความเสี่ยงอาจเกิดจากประสบการณ์ด้านลบที่ได้รับจากคนรอบข้าง​เมื่อลองเสี่ยงแล้วเกิดความล้มเหลว ขณะที่องค์กรที่ประสบความสำเร็จในมองว่าความล้มเหลวจากการเสี่ยงคืออีกองค์ความรู้ที่ได้เพื่อนำไปสู่การคิดค้นสิ่งใหม่ที่ดีกว่า
.
5. กลัวที่จะขอความช่วยเหลือ (Fear of asking for help)
วัฒนธรรมความเกรงใจของคนไทย​ มักยินดีและเต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือเมื่อผู้อื่น​ นอกจากผู้ขอความช่วยเหลือจะได้รับการช่วยเหลือในเรื่องที่ต้องการแล้ว โอกาสในการได้ช่วยเหลือผู้อื่นยังส่งผลในการสร้างแรงจูงใจในการทำงานเพิ่มขึ้นอีกด้วย
.
6. กลัวถูกมองว่าไม่ฉลาดหรือไม่เก่ง (Fear of not being smart)
ไม่มีใครอยากถูกมองว่าตัวเองไม่ฉลาดหรือไม่เก่ง การกล้าพูดในสิ่งที่คิดว่าดูไม่ฉลาด จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์ และความไว้วางใจในทีมมากขึ้น และเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จากมุมมองที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
.
7. กลัวไม่ได้รับการยอมรับ (Fear of not being recognized)
การให้การยอมรับ การให้เกียรติ และการชื่นชม เป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน​ จะช่วยผลักดันให้ทีมมีแรงจูงใจในการสร้างผลงานที่มีคุณค่าและมีความหมาย
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Academy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
หลักสูตรน่าสนใจมากมายที่ www.kctathailand.com
Please follow and like us:
SHARE