การบริหารนั้นไม่อาจขับเคลื่อนโดยตำแหน่ง หากแต่เกิดจากการมีทัศคติและมุมมอง การเข้าถึงความรู้สึกของผู้อื่น มาเป็นเครื่องมือในการบริหาร มาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรในยุค disruption
.
#แนะนำหลักสูตร : ผู้นำด้วยหัวใจ (The Empathetic Leadership) (หลักสูตร 1 วัน)
.
รายละเอียดเนื้อหา
📍 Emphatic Leadership คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร?ในการขับเคลื่อนองค์กร
📍 กระบวนการนำแนวทาง Emphatic Leadership มาใช้ในองค์กร
📍 Workshop: กรณีศึกษา เพื่อฝึกวิเคราะห์สถานการณ์ และอภิปรายวิธีแก้ปัญหา
📍 Workshop : พัฒนาทักษะ Emphatic Leadership
หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเน้นย้ำคุณถึงเครื่องมือบางอย่างที่คุณมีคือ “ความรักและความใส่ใจ”และยกระดับทักษะเหล่านั้นด้วยการผสมผสานให้เข้ากับแนวทางแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ตามโครงสร้างของการบริหาร
.
สนใจคอร์สเรียน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 📲m.me/kcttraining
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
Please follow and like us:
SHARE