#การทำงานเป็นทีม​ สามารถทำให้งานสำเร็จลุล่วงได้ดีขึ้นหากทุกคนในทีมมีแนวคิดทัศนคติไปในทางเดียวกัน ตั้งเป้าหมายร่วมกันแล้ว​ สิ่งที่ตั้งใจย่อมประสบผลสำเร็จ
.
การทำงานเป็นทีม (Teamwork) หมายถึง การทำงานที่ประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปมาทำงานร่วมกัน ถึงแม้ว่าแต่ละคนอาจมาจากต่างแผนกหรือแผนกเดียวกันก็ตาม​ ทุกคนล้วนมีเป้าหมายเดียวกันชัดเจนโดยร่วมกันทำงานเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ ตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้สำเร็จพร้อมกับช่วยสนับสนุนให้ทุกคนในทีมทำงานให้เสร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน
.
1. #เป้าหมายที่ชัดเจน คือ หัวใจสำคัญ
หากทุกคนมีเป้าหมายร่วมกันก็จะยิ่งส่งเสริมให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังทำงานเป็นทีมได้ดีขึ้นอีกด้วย เป้าหมายร่วมของทีมจะส่งผลให้คนในทีมมีปฏิสัมพันธ์กัน มีความรู้สึกร่วมกัน ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานและมีแรงผลักดันไปสู่เป้าหมายให้สำเร็จ
.
การรู้หน้าที่และมีระบบการทำงานที่ชัดเจน ทุกคนในทีมควรรู้หน้าที่ของตัวเองและเพื่อนร่วมทีมว่าแต่ละคนต้องทำงานอะไรส่วนไหนบ้าง ให้ความเคารพและทำความเข้าใจในหน้าที่ทุกภาคส่วน เนื่องจากทุกหน้าที่ก็มีความสำคัญเช่นกัน การรู้หน้าที่และส่วนงานที่รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายจะช่วยให้รู้ว่าต้องแก้ไขส่วนไหนหรือยื่นมือเข้าไปช่วยทีมอย่างไรเมื่องานมีปัญหาหรือเกิดความล่าช้
.
ทุกคนพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือคนอื่น​ ๆ​ ในหน้าที่อื่นภายในทีม​ เพื่อให้ทำงานลุล่วงไปพร้อมกัน
.
ความสามัคคีเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการทำงานร่วมกัน​ เปิดใจย่อมรับและเรียนรู้ข้อแตกจ่างซึ่งกันและกัน เพราะถ้าทำงานขัดแย้งกัน ทำงานไปคนละทิศละทางก็จะทำให้งานไม่เดินหรือทำงานไม่ได้ประสิทธิภาพ
.
การแบ่งปันความรู้หรือวิธีการทำงานให้กันระหว่างทีม แบ่งปันคำติชม แบ่งปันความสำเร็จ ฝึกฝนทำงานไปพร้อมกันจะช่วยให้ทีมเติบโตไปด้วยกัน​และเป็นส่วนที่จะช่วยในการเสริมสร้างพลังให้กับทีม​ ให้เกิดความรู้สึกร่วมในการทำงานได้อีกด้วย
.
พบกับหลักสูตรฝึกอบรม KCT Academy 2022 ดีดีมากมาย ที่คุณจะได้มีโอกาสในการพัฒนาขีดจำกัดของคุณ ดูเพิ่มเติมได้ที่ : https://kctathailand.com/highlight/courses/หลักสูตรฝึกอบรม-kct-acedemy/
.
📲 เรายินดีให้คำแนะนำค่ะ​ m.me/kcttraining
💡 💡 💡 WALK IN WISDOM 💡 💡 💡
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
Please follow and like us:
SHARE