#การตั้งเป้าหมาย ทำให้สามารถสะท้อนตนเองได้ว่า > ตนเองเก่งเรื่องใด ชอบอะไรหรือสามารถทำอะไรได้ดี และสิ่งที่สำคัญที่สุดของการที่มีเป้าหมายชัดเจนคือ “ทำให้รู้ว่าอะไรที่ไม่ควรทำ” เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลากับสิ่งนั้น
.
เทคนิคการตั้งเป้าหมายด้วยหลัก #SMARTGoals
S : Specific : เจาะจง
เป้าหมายต้องมีความเจาะจง เรียบง่าย แต่ก็มีค่าที่ให้ทำ
M : Measurable : วัดผลได้
เป้าหมายต้องสามารถวัดผลเป็นตัวเลขได้ ซึ่งการวัดผลทำให้บอกได้ว่าเป้าหมายนี้ประสบความสำเร็จหรือเปล่า
A : Achievable : สามารถเป็นไปได้
เป้าหมายต้องสามารถบรรลุผลได้จริง แต่ก็ต้องมีความท้าทาย
R : Relevant : มีความสำคัญ
มีความเป็นจริง สมเหตุสมผลและสอดคล้อง
T : Time-Bound : กำหนดเวลา
เป้าหมายต้องมีกำหนดช่วงเวลาการวัดผลที่ชัดเจน
.
#แนะนำคอร์ส หลักสูตร : หัวหน้างานกับการกำหนดเป้าหมายและการวางแผน (Goal Setting and Action Planning for Supervisor) : https://kctathailand.com/courses/หลักสูตร-หัวหน้างานกับก/
—————————————
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
ติดต่อ : 02-00302125, 085-939-1593
Please follow and like us:
SHARE