ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลยุคนี้ องค์กรที่จะอยู่รอดได้ไม่ได้วัดกันที่ความสามารถเท่านั้น ยังเป็นเรื่องของความเร็ว ดังนั้นหลาย ๆ องค์กร จึงพยายามปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ โดยหลายแห่งเริ่มนำแนวคิดการทำงานแบบ Agile เข้ามาปรับใช้
.
ซึ่ง Agile เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้น โดยลดการทำงานที่เป็นขั้นตอนและงานด้านเอกสารลง และมุ่งเน้นเรื่องการสื่อสารกันในทีมให้มากขึ้น
โดยกระบวนการทางความคิดแบบอไจล์ (Agile Mindset) จะประกอบไปด้วย
.
👩‍🦰 คน (People)
ให้ความสำคัญกับคนและการปฏิสัมพันธ์ มากกว่าขั้นตอนและเครื่องมือ
.
🏅มอบคุณค่า (Shared Value)
ตอบรับการเปลี่ยนแปลง มากกว่าแผนงานที่วางไว้
.
🤝 ร่วมมือกัน (Collaboration)
ให้ความสำคัญกับการร่วมมือการทำงานกับลูกค้า มากกว่าการต่อรองและมากกว่าที่จะทำตามสัญญา
.
หากสนใจคอร์สเพื่อสร้างความสำเร็จในการทำงาน #แนะนำ หลักสูตร เสาหลักแห่งความสำเร็จ Agile Mindset & Scrum : 3 Pillars of Success (หลักสูตร 3 วัน) 📲 ทักแชท​ m.me/kcttraining
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
Please follow and like us:
SHARE