KCT Profile

HR ฝ่าโควิท-19

การวิจัยในทัศนคติของผม

บริหารธุรกิจช่วงวิกฤติ ตอนที่ 1

บริหารธุรกิจช่วงวิกฤติ ตอนที่ 2

ในช่วงวิกฤต Covid-19 ธุรกิจ SMEs จะต้องปรับตัวอย่างไรให้อยู่รอด

การขายในยุค New Normal ช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า

กลยุทธการตลาดค้าปลีก ที่จะนำมาใช้ในช่วงดำเนินมาตรการผ่อนคลาย Covid-19

ให้ปิดการขายง่ายยอดขายพุ่ง

กรอบความคิดพิชิตความสำเร็จยุคนิวนอร์มอล