fbpx

Consultant

การจัดทําระบบการบริหาร ผลการปฏิบัติงาน
Performance Management ​

ที่มาและความสำคัญของโครงการ

องค์กรที่มีการบริหารงานและประเมินผลอย่างเป็นระบบจะสามารถสร้างการเติบโต รวมทั้งผลกำไร และความยั่งยืน และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง โดยการมีเป้าหมายที่ชัดเจนและการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีบทบาทสำคัญในการผลักดันความสำเร็จ เพิ่มผลิตภาพ (Productivity) และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยมีเหตุผลสำคัญดังต่อไปนี้

 1. ความสอดคล้องของเป้าหมาย (Goal Alignment): ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานสร้างความสอดคล้องระหว่างเป้าหมายขององค์กรและเป้าหมายของแต่ละบุคคล ทำให้บุคลากรแต่ละคนเห็นว่างานของพวกเขามีส่วนในการบรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างไร และส่งเสริมความมุ่งมั่นสู่ทิศทางที่เป็นเป้าหมาย
 2. ยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน (Performance Improvement): โดยการกำหนดความคาดหวังหรือเป้าหมายที่ชัดเจนและการให้ข้อชี้แนะอย่างสม่ำเสมอ ประสิทธิภาพการดำเนินงานจะถูกปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงช่วยระบุโอกาสสำหรับการพัฒนาเพื่อให้พนักงานเพิ่มพูนทักษะและความสามารถของตนได้
 3. ความผูกพันและแรงจูงใจของพนักงาน (Employee Engagement and Motivation): ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มความผูกพันและแรงจูงใจของพนักงาน เมื่อพนักงานได้รับคำติชมที่มีประสิทธิภาพ การชมเชยและการยอมรับ และโอกาสในการเติบโต พวกเขาจะรู้สึกถึงคุณค่าของตัวเองและมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้ดีที่สุด รวมถึงความภักดีที่มีต่อองค์กร
 4. ความรับผิดชอบและความโปร่งใส (Accountability and Transparency): การบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสร้างวัฒนธรรมความรับผิดชอบและความโปร่งใส เป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและการประเมินผลอย่างสม่ำเสมอช่วยสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของแต่ละบุคคลและของทีม ส่งเสริมความยุติธรรมและความเสมอภาค
 5. การตัดสินใจและการจัดสรรทรัพยากร (Decision-making and Resource Allocation): การบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพจะให้ข้อมูลที่เป็นกลางและข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ในการบริหารและการตัดสินใจ และรวมถึงความต้องการในการจัดสรรทรัพยากร รวมทั้งแสดงให้เห็นชัดเจนถึงประสิทธิภาพของแต่ละบุคคล รวมถึงโอกาสในการพัฒนา ทำให้สามารถดำเนินแผนเชิงกลยุทธ์ จัดสรรทรัพยากร และบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. การพัฒนาบุคลากรและการวางแผนองค์กร (Employee Development and Organization Planning): ด้วยการบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ บริษัทสามารถระบุพนักงานที่มีศักยภาพสูง (High Potential Talent) การวางแผนการพัฒนาบุคลากร การวางแผนสายอาชีพ(Career Plan) รวมทั้งการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อสนับสนุนการรักษาผู้มีความสามารถ สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ และสร้างผู้นำในอนาคตเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท
 7. อำนวยให้เกิดการให้คำติชมและการสื่อสาร (Facilitates feedback and communication): การบริหารผลการปฏิบัติงานอำนวยให้เกิดการให้คำติชมและการสื่อสารที่เปิดเผยตรงไปตรงมาระหว่างผู้จัดการและพนักงาน การสนทนาแสดงความคิดเห็นเป็นประจำสร้างความไว้วางใจ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที
 8. การให้ผลตอบแทนและรางวัล (Performance Rewards and Recognition): ระบบการการบริหารผลการปฏิบัติงานที่ออกแบบมาอย่างดีช่วยให้การให้ผลตอบแทนและรางวัลมีความเป็นธรรมและโปรงใส การชื่นชมผลงานหรือการมีส่วนร่วมของพนักงาน และการให้ผลตอบแทนที่ยุติธรรมส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานในเชิงบวกและสร้างแรงจูงใจ
 9. ความสอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (Aligns Organizational Values and Culture): การบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพทำให้มั่นใจได้ว่าแนวทางการปฏิบัติของบุคคลและทีมนั้นสอดคล้องกับค่านิยม กลยุทธ์ และวัฒนธรรมขององค์กร ช่วยสร้างทีมงานที่เหนียวแน่นและเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อมุ่งสู่วัตถุประสงค์ร่วมกัน
 10. การเรียนรู้และการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง (Continual Learning and Adaptation): การบริหารผลการปฏิบัติงานส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้และการปรับตัว เปิดโอกาสให้พนักงานได้เปิดรับทักษะใหม่ๆ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การนำระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรสามารถผลักดันการมีส่วนร่วมของพนักงาน ปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน และบรรลุผลสำเร็จในระยะยาว สร้างกรอบการทำงานสำหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ปรับเป้าหมายส่วนบุคคลและองค์กรให้สอดคล้องกัน และส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความเป็นเลิศ

โครงการนี้ จะวางระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) โดยเริ่มจากการเลือกและประยุกต์ใช้กรอบการทำงาน (Framework) ที่สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของบริษัท จากนั้นจะเป็นการพัฒนาบุคลกรทั้งฝ่ายบริหารและส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงร่วมกันกำหนดเป้าหมายของแต่ละส่วนงานและรายละเอียดต่างๆ ในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น จากนั้นจะเป็นการสร้างเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่เน้นประสิทธิภาพ (Performance Culture) แบบสมดุลที่คงความเป็นมิตร และรักษาความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) ที่ดี

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. วางระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ที่สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของบริษัท
 2. วางแนวทางในการกำหนดเป้าหมาย และการกระจายเป้าหมาย (Target Cascading) ไปสู่ภาคส่วนต่างๆ ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. สร้างเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่เน้นประสิทธิภาพ (Performance Culture) แบบสมดุล
 4. สร้างความพร้อมสำหรับการเติบโตที่ยั่งยืน (Sustainable Growth) ของบริษัท

Ready to join our knowledge castle?

Find the right program for your organization and achieve your goals today

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save