Thailand Elite จัดสัมมนาออนไลน์​ หลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอ” ให้กับบุคลากร
.
โดยได้เชิญ ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ วิทยากรและที่ปรึกษาสถาบัน KCT Academy เข้าร่วมเป็นวิทยากรการบรรยายความรู้​ ความสามารถตัดสินใจเชิงธุรกิจ หลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอ (Data Analysis and Presentation)” (หลักสูตร 1 วัน) ในวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา
.
ขอขอบคุณ Thailand Elite ที่ให้ KCT Academy เป็นส่วนหนึ่งในการบรรยายความรู้ในครั้งนี้ค่ะ
Please follow and like us:
SHARE