ความสำเร็จในการขาย นอกจากการมีสินค้า หรือบริการที่ดีแล้ว  การนำเสนอ และเจรจาต่อรอง ก็ถือเป็นอีกส่วนสำคัญ ที่นอกเหนือจะสร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้นแล้ว ยังช่วยสร้างผลกำไรให้ดีขึ้นตามด้วย

บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ  SITEM บริษัทผู้นำด้านการออกแบบและก่อสร้าง Professional Data Center ของประเทศไทย โดยคุณชมพูนุช สุทธิธรรม เลขานุการอาวุโส จึงนำทีมขายของ SITEM  เข้าอบรมหลักสูตร กลยุทธ์และกระบวนการเจรจาต่อรองที่สร้างผลลัพธ์ (Negotiations Strategies and Processes for Impactful Outcomes  โดย 2 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบัน KCT Academy อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก และ ดร. รวิภาส กล่ำทวี  เป็นผู้ทำการอบรม  ณ สำนักงานใหญ่ SITEM

คุณชมพูนุช สุทธิธรรม 

หลักสูตร กลยุทธ์และกระบวนการเจรจาต่อรองที่สร้างผลลัพธ์ (Negotiations Strategies and Processes for Impactful Outcomes เป็นหนึ่งในหลักสูตรคุณภาพจากสถาบันฝึกอบรมการบริหารจัดการชั้นแนวหน้า  KTC Academy  ที่ช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพจนสามารถยกระดับการทำงานให้สูงขึ้นตามเป้าที่องค์กรกำหนด สามารถเจรจาอย่างสร้างสรรค์กับลูกค้าและคู่ค้า ด้วยวิธีดำเนินการเจรจาที่สร้างผลลัพธ์ ‘win-win’ สำหรับทุกฝ่าย

Please follow and like us:
SHARE