SGS (Thailand) จัดสัมมนาออนไลน์ หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพบริการที่เป็นเลิศด้วยการบริการด้วยหัวใจ ให้กับบุคลากร
.
โดยได้เชิญ อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน Knowledge Castle Training จำกัด (KCT Academy) เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้​ ในหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพบริการที่เป็นเลิศด้วยการบริการด้วยหัวใจ” (How to Deliver Service Excellence through Effective Service Mind) รุ่นที่ 2 ในวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เพื่อสร้างการบริการที่ดีเลิศให้กับลูกค้า
.
ขอขอบคุณ SGS (Thailand) ที่ให้ KCT Academy เป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันความรู้ในครั้งนี้ค่ะ
Please follow and like us:
SHARE