Material Automation (Thailand) เสริมความรู้เรื่อง Agile Strategic Management ด้วยหลักสูตรจากสถาบัน KCT Academy
.
บริษัท แมทธีเรียล ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัททางด้านไอที ให้บริการครบวงจร ทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, ระบบเครือข่าย, ระบบความปลอดภัย มีนโยบายในการพัฒนายกระดับศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง จึงได้นำบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารด้วย Agile Strategic Management” โดยมีอาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน KCT Academy และ ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหลักสูตรสถาบัน KCT Academy เป็นผู้ดำเนินการอบรม นำทักษะความรู้ และเสริมด้วยกิจกรรม Workshop เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ใช้ความคิด และลงมือปฏิบัติจริง ระหว่างวันที่ 20 และ 25 สิงหาคม 2564 (หลักสูตร 2 วัน)

ขอขอบคุณ Material Automation (Thailand) ที่ให้โอกาส KCT Acadamy ได้มีส่วนร่วมในการจัดโครงการอบรมค่ะ
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
หลักสูตรน่าสนใจมากมายที่ www.kctathailand.com

Please follow and like us:
SHARE