KTC เชื่อมั่น KCTA ยกระดับศักยภาพทีมขาย
เสริมความรู้มองการตลาดด้วยหลักคิดเชิงอนาคต
FURTURE MARKET ACCESS STRATEGIES

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด(มหาชน) หรือ KTC ผู้นำในธุรกิจบัตรเครดิตของเมืองไทย ให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพของ Knowledge Castle Training Academy หรือ KCTA สถาบันฝึกอบรมการบริหารจัดการชั้นนำของเมืองไทย เลือกหลักสูตร FURTURE MARKET ACCESS STRATEGIES “กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดด้วยหลักคิดเชิงอนาคต” ที่ให้ความสำคัญกับการทำกลยุทธ์เชิงอนาคต ของอาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ KCTA เสริมศักยภาพให้กับ ผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ E.VP, S.VP และ VP ฝ่ายกลยุทธ์การขาย ของบัตรเครดิตกรุงไทย เป็นนักคิดเชิงอนาคตเพื่อการนำองค์กรสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย ณ ศูนย์ฝึกอบรม KTC อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เพชรบุรีตัดใหม่

Please follow and like us:
SHARE