องค์กรส่วนใหญ่ในวันนี้ กำลังก้าวสู่การขับเคลื่อนของคนรุ่นใหม่ ที่มีวิธีคิดแตกต่างไปจากคนรุ่นก่อน คนรุ่นใหม่ มีความรู้ความสามารถสูงขึ้น แต่ก็มีความคิดเฉพาะตัวมากขึ้น ดังนั้น ทักษะของผู้นำที่จะทำหน้าที่บริหารคนเหล่านี้ จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น เข้มข้นขึ้น

บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หนึ่งในบริษัทผู้นำด้านการประกันภัย มองเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของหัวหน้างานยุคใหม่ มอบหมายใหKCT Academy สถาบันฝึกอบรมชั้นแนวหน้าของเมืองไทย นำหลักสูตร “ทักษะการบริหารจัดการสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Managerial Skills for New-Generation Manager)” มาอบรมให้กับพนักงานระดับหัวหน้างาน เพื่อรับรู้ถึงคุณสมบัติของหัวหน้างานยุคใหม่ในฐานะผู้นำ การวางแนวทางการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างาน

โดยมีวิทยากรผู้มากคุณวุฒิจากสถาบัน KCT Academy อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก และอาจารย์กำพล สถิตย์สุข เป็นผู้สอน ณ สำนักงานแอลเอ็มจี ประกันภัย อาคารจัสมิน ซิตี้

Please follow and like us:
SHARE