สถาบัน KCT Academy ได้รับมอบหมายจาก ธนาคารออมสิน ดำเนิน โครงการการถอดองค์ความรู้ด้านการบริหาร เพื่อใช้ในการผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ (7 Core Managerial Skills for Primary Executives) เพื่อจัดทำหลักสูตร E-Leaning  นำความสำเร็จของผู้บริหารระดับต้น มาเป็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับผู้บริหารรุ่นหลัง   โดยมี อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก  ผู้อำนวยการสถาบัน KCT Academy และอาจารย์ ดุสิต สระแก้ว วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ด้าน HRD  เป็นผู้ดำเนินโครงการ

ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารออมสิน  สะพานควาย

Please follow and like us:
SHARE