หนึ่งในหลักสูตรที่ได้รับความสนใจสูงสุดของสถาบันฝึกอบรม KCT Academy   “กลยุทธ์และกระบวนการเจรจาต่อรองที่สร้างผลลัพธ์” (Negotiations Strategies and Processes for Impactful Outcomes)  หลักสูตรที่ช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพจนสามารถยกระดับการทำงานให้สูงขึ้นตามเป้าที่องค์กรกำหนด สามารถเจรจาอย่างสร้างสรรค์กับลูกค้าและคู่ค้า ด้วยวิธีดำเนินการเจรจาที่สร้างผลลัพธ์ ‘win-win’ สำหรับทุกฝ่าย

ล่าสุด สถาบัน KCT Academy โดย อ.ไกรกิติ ทิพกนก  นำหลักสูตร “กลยุทธ์และกระบวนการเจรจาต่อรองที่สร้างผลลัพธ์” (Negotiations Strategies and Processes for Impactful Outcomes)  มาเปิดการสอนให้ผู้สนใจในภาคตะวันออก  ณ ห้องอบรม บริษัท วีซีเอส เอเชีย จำกัด จังหวัดระยอง  โดยได้รับความสนใจจากนักธุรกิจภาคตะวันออก ทั้งนักขาย นักการตลาด และเจ้าของกิจการ เข้าอบรมกันอย่างคับคั่ง

สนใจเข้าอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์และกระบวนการเจรจาต่อรองที่สร้างผลลัพธ์” (Negotiations Strategies and Processes for Impactful Outcomes) ติดต่อ ☎️ 065 528-5021 หรือ 090 559-3536

Please follow and like us:
SHARE