หนึ่งในปัญหาสำคัญขององค์กรในปัจจุบัน คือ การเชื่อมต่อระหว่างพนักงานผู้ชำนาญการรุ่นเก่า กับพนักงานรุ่นใหม่ๆ ขาดช่วง ทำให้การทำงานเกิดปัญหาเมื่อพนักงานรุ่นเก่าเกษียณอายุ หรือลาออกไป

การถ่ายทอดงานถือเป็นอีกบทบาทสำคัญที่หัวหน้างานต้องมีทักษะในการสอนงาน เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีศักยภาพในการก้าวขึ้นมาทดแทน

UACJ(Thailand) Co., Ltd. บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นอลูมิเนียมจากประเทศญี่ปุ่น ที่มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 3 ของโลก มองเห็นถึงปัญหานี้  จึงนำผู้บริหารระดับหัวหน้างาน เข้าอบรมหลักสูตร “เทคนิคการสอนงาน” (On the Job Training) จากสถาบัน KCT Academy  สถาบันฝึกอบรมการบริหารจัดการชั้นนำของเมืองไทย

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก KCT Academy อาจารย์บุญเริญ ชัยเพ็ชร ผู้มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรมนุษย์มากว่า 30 ปี  และเป็นนักวางแผนเชิงกลยุทธ์และผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายแรงงาน เป็นผู้ดำเนินการอบรม   ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ UACJ(Thailand) จังหวัดระยอง

Please follow and like us:
SHARE