INNOVEX HOLDINGS ร่วมกับ KCT Academy จัดอบรม “หลักคิดเพื่อการสื่อสารและประสานงาน”
.
บริษัท อินโนเว็ก โฮลดิ้ง จำกัด องค์กรที่สนับสนุนการจัดการบริหารงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสายงานสนับสนุนและการดูแลด้านการวางแผนจัดการงานบริหารองค์กร จัดอบรม หลักสูตร “หลักคิดเพื่อการสื่อสารและประสานงาน Collaborative Mindset & Communication” โดย อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน KCT Academy นำเอาองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญมาถ่ายทอดให้กับผู้เข้าร่วมหลักสูตร ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565
ขอขอบคุณ บริษัท อินโนเว็ก โฮลดิ้ง จำกัด ให้ KCT Academy ได้มีส่วนร่วมในการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ค่ะ
Please follow and like us:
SHARE