บริษัท ไทย อุซุย จำกัด จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร “สุดยอดเทคนิคการสื่อสาร เพื่อการสั่งงานและติดตามผลอย่างมืออาชีพ Effective Communication for Delegation & Follow up” ให้กับบุคลากรในองค์กร เพื่อให้บุคลากรในองค์การสามารถนำเทคนิคการสื่อสาร เพื่อการสั่งงานและติดตามผลอย่างมืออาชีพไปใช้อย่างมีประสิทธิผล

โดยวิยากร อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน KTC Academy ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

ขอบคุณ บริษัท ไทย อุซุย จำกัด ที่ให้ KCT Academy ได้มีส่วนร่วมในจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ค่ะ

——————————————–

KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.

บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด

KCT Academy โทร : 02-00302125, 085-939-1593

หลักสูตรน่าสนใจที่ www.kctathailand.com

#KCTacademy #Knowledgecastle #สัมมนา #online #tuc #ไทยอุซุย

Please follow and like us:
SHARE