บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)

จัดอบรม หลักสูตร : Construction Cost Control และ Earned Value ครบวงจร

ให้กับบุคลากรในองค์กร เพื่อบุคลากรมีความเข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองและองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โดยวิยากร ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ สถาบัน KCT Academy

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

ขอขอบคุณ บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)

ที่ให้ KCT Academy ได้มีส่วนร่วมในจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ค่ะ

——————————————–

KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.

บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด

KCT Academy โทร : 02-00302125, 085-939-1593

หลักสูตรน่าสนใจที่

www.kctathailand.com

Please follow and like us:
SHARE