จบลงไปแล้วกับหลักสูตร Train the Trainer KCT’s Style รุ่นที่ 3

.

ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยหลักสูตร Train the Trainer เป็นแนวทาง KCT’s Style ที่เน้นให้

ผู้เข้าอบรม ทุกท่านรู้จัก Learning Style ของตนเองและผู้รับการอบรม หลักการเป็นเขียน Course outline ที่มาจากตัวตนของวิทยากร การถอดคาแรคเตอร์ของผู้อบรมเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตรที่จะนำไปสอนให้กับผู้เข้ารับการอบรม

โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน KCT Academy ที่ดูแลเรื่องการออกแบบหลักสูตร การออกแบบ Template ที่ใช้สำหรับทำ Workshop การถอดคาแรคเตอร์,

อาจารย์กำพล สถิตย์สุข วิทยากรสร้างสุขประจำ KCT ดูแลเรื่องการสร้างการ Engagement การเปิดใจผู้เข้ารับการอบรม และการสร้างความสุขใน class, และอาจารย์วราภรณ์ ไท้สุวรรณ วิทยากรประจำ KCT ดูแลเรื่องบุคลิกภาพโดยรวมของการเป็นวิทยากร การแต่งกายที่เหมาะในแต่ล่ะโอกาส

ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านได้รับประสบการณ์ที่แตกต่าง จากที่ผ่านมา และพร้อมพัฒนาองค์ความรู้ของตัวเองเพื่อส่งมอบผลงานดีดีแก่ลูกค้าองค์กรทุกท่าน

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านที่ตั้งใจ ให้แนวทาง KCT ขยายออกไปในหลากหลายหน่วยงาน

แล้วพบกันในรุ่นถัดไปใน 20-21 ส.ค. 65

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ https://kctathailand.com/…/train-the-trainer-kcts-style

——————————————–

KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO., LTD.

บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด

KCT Academy โทร : 02-00302125, 085-939-1593

www.kctathailand.com

#KCTacademy#Knowledgecastle#Leadership#Coaching#การโค้ช#ภาวะผู้นำ#TraintheTrainer#วิทยากร

Please follow and like us:
SHARE