ภาพบรรยากาศ การอบรมวันนี้ 7 พฤศจิกายน 2563 กับ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย รุ่นที่ 1 หลักสูตร การพัฒนานวัตกรรมการทำงานด้วย Agile – Scrum (Developing Work Innovation by Agile – Scrum) (หลักสูตร 1 วัน) ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
———————————
การเรียนรู้และเข้าใจหลักการปรับปรุงแบบต่อเนื่องด้วย Agile – Scrum เพื่อให้ผู้เรียนมีเครื่องมือและเทคนิคการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพต่อการบริหารและพัฒนาองค์กร ส่งเสริมการพัฒนาพนักงานให้มีความสามารถในการเป็นผู้บริหารยุคใหม่อย่างแท้จริงและพัฒนาทีมงานเพื่อความสำเร็จขององค์กร โดย ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ KCT Academy และ
อาจารย์ ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ KCT Academy
ขอขอบคุณ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ที่ให้โอกาส KCT ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร
———————————
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Academy โทร : 02-00302125, 085-939-1593

 

Please follow and like us:
SHARE