โครงการอบรม การจัดการธุรกิจอาหาร – Chitralada Mini FBM ร่วมกับ Kin Academy จัดการอบรมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อขับเคลื่อนประเทศผ่านวัฒนธรรมอาหารไทย
.
การอบรมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือระหว่าง โครงการอบรม การจัดการธุรกิจอาหาร – Chitralada Mini FBM ร่วมกับ Kin Academy ในชื่อโครงการ Chitralada-Kin Restaurant Concepteur รุ่นที่ 1 โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อผลักดันให้เกิด Country Benefit ผ่านโครงการนี้ร่วมกับสถาบันและผู้อบรมทุกคน ในฐานะกลุ่มคนไทยที่มีความมุ่งมั่น เพื่อขับเคลื่อนประเทศผ่านวัฒนธรรมอาหารไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 วิทยากรโดย
✨ อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ KCT Academy
หัวข้อ : The Principles of Organization Design for Rest​aurant Business
✨ คุณนายจิตรเทพ เนื่องจำนงค์ วิทยากรประจำ KCT Academy และที่ปรึกษาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
หัวข้อ : การเพิ่มมูลค่าอาหาร ด้วย​(วิทยา)​ ศาสตร์​ และ​ ศิลป์​ (Art)
ของอุตสาหกรรมอาหาร​ในอนาคต
ขอขอบคุณ โครงการอบรม การจัดการธุรกิจอาหาร – Chitralada Mini FBM ร่วมกับ Kin Academy ที่ให้โอกาส KCT academy ได้มีส่วนร่วมในการจัดโครงการอบรมค่ะ
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
หลักสูตรน่าสนใจมากมายที่ www.kctathailand.com
Please follow and like us:
SHARE