โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) จัดสัมมนาออนไลน์​ หลักสูตร “การสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ”
.
โดยได้เชิญ อาจารย์สายรุ้ง ธรรมเจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา และ อาจารย์พงศ์ศักดิ์ เทพเรืองชัย เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน เข้าร่วมเป็นวิทยากรการบรรยายความรู้​ ให้กับกลุ่มผู้เรียนในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) หลักสูตรหัวข้อ “การสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ” ในวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ผ่านระบบ ZOOM
.
ขอขอบคุณ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.)ที่ให้ KCT Academy เป็นส่วนหนึ่งในการบรรยายความรู้ในครั้งนี้ค่ะ
Please follow and like us:
SHARE