เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ร่วมกับ สถาบัน KCT Academy จัดอบรม หลักสูตร “ทักษะแห่งความสำเร็จของบุคลากรสายเทคนิคIT หลักคิดเพื่อการสื่อสารและประสานงานอย่างเข้าใจ” (Soft Skillathon for IT Professional Collaborative Mindset and Communication Skill)
.
ซึ่งอบรมให้กับผู้เกี่ยวข้องในระดับ IT Professional ในเนื้อหาการพัฒนาทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กรอบความคิดเพื่อการทำงานร่วมกันและการแสดงออกทางบุคลิคภาพที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา บรรยายโดย ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ
วิทยากรสถาบัน KCT Academy ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการโครงการและเทคโนโลยี และ อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ KCT Acadamy วิทยากร ที่ปรึกษาประจำ KCT Acadamy
.
อบรมในรูปแบบ Interactive Online ผ่าน ZOOM
เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนให้บุคคลากรสาย IT เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น ขอขอบคุณ ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ค่ะ
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
📲 สนใจอบรม สอบถามได้ที่​ m.me/kcttraining
Please follow and like us:
SHARE