หนึ่งในองค์กรใหญ่ระดับแนวหน้าของประเทศ ที่ให้ความเชื่อมั่นกับสถาบัน KCT Academy ในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรมาโดยตลอด บริษัท ช.การช่าง จำกัด(มหาชน)

ล่าสุด KCT Academy นำหลักสูตร “การสร้างวัฒนธรรม และพัฒนาจิตสำนึกความซื่อสัตย์เพื่อความสำเร็จขององค์กร” โดย ดร. ภูดิท มิตรภักดี วิทยากรประจำ KCT Academy ฝึกอบรมให้กับบุคลากรของ ช.การช่าง เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่จะนำองค์กรสู่ความสำเร็จ ปลูกจิตสำนักความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร ณ อาคารวิริยะถาวร กรุงเทพฯ

Please follow and like us:
SHARE