สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จัดสัมมนาออนไลน์​ หลักสูตร “ทักษะการเจรจาและสถาปัตยกรรมการเจรจา” ให้กับบุคลากร
.
โดยได้เชิญ อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน KTC Academy และอาจารย์พีรณัฐ กาพย์กลอน วิทยากรประจำ KCT Academy เข้าร่วมการบรรยายความรู้​ ในหัวข้อ “ทักษะการเจรจาและสถาปัตยกรรมการเจรจา(Negotiation Architecture & Skill Development)” หลักสูตร 2 วัน ซึ่งอบรมครั้งแรกในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา
ขอขอบคุณสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ที่ให้ KCT Academy เป็นส่วนหนึ่งในการบรรยายความรู้ในครั้งนี้ค่ะ
Please follow and like us:
SHARE