สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จัดสัมมนาออนไลน์​ หลักสูตร “ทักษะการเจรจาและสถาปัตยกรรมการเจรจา” ครั้งที่ 2 ให้กับบุคลากร
.
โดยได้เชิญ อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน KTC Academy และอาจารย์พีรณัฐ กาพย์กลอน วิทยากรประจำ KCT Academy เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้​ ในหัวข้อ “ทักษะการเจรจาและสถาปัตยกรรมการเจรจา(Negotiation Architecture & Skill Development)” วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 หลักสูตร 2 วัน ซึ่งในวันนี้เป็นการอบรมวันที่ 2 ค่ะ
.
ขอขอบคุณสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ที่ให้ KCT Academy เป็นส่วนหนึ่งในการบรรยายความรู้ในครั้งนี้ค่ะ
Please follow and like us:
SHARE