สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มอบหมายให้ KCT Academy จัดอบรมในหลักสูตร การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และ
การสร้างนวัตกรรมในการทำงาน (Creative &Innovative Thinking) เมื่อวันที่ 24 ก.ค.63ที่ผ่านมา
ให้กับบุคลากรในองค์กร อ.พีรณัฐ กาพย์กลอน ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรม(องค์กรเอกชน) และวิทยากรประจำหลักสูตรด้านนวัตกรรมKCT Academy ได้ส่งมอบแนวคิดนวัตกรรมที่เรียกว่า Moonshot Thinking และ Famework อีกหลายตัวที่นำไปใช้ในการปรับกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ที่ไว้วางใจ KCT Academy ในการจัดอบรมในครั้งนี้

Please follow and like us:
SHARE