สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จัดอบรมเสริมความรู้ “สุดยอดกระบวนการคิดเพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ”
.
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการทำให้สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและตัดสินใจ
(Complex Problem Solving and Decision Making) ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่ชัดเจน ตัดสินใจใน
เวลาที่จำกัด หลักสูตร #สุดยอดกระบวนการคิดเพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Ultimate Systematic Thinking Process for Problem Solving and Decision Making for Inspector) วิทยากรสอนโดย ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ และทีม KCT Academy อบรมผ่านระบบออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564
ขอขอบคุณ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ที่ให้โอกาส KCT Acadamy ได้มีส่วนร่วมในการจัดโครงการอบรมค่ะ
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
หลักสูตรน่าสนใจมากมายที่ www.kctathailand.com
Please follow and like us:
SHARE