สถาบัน KCT Academy ขอขอบคุณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยคุณรักษ์ เจริญศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบริการธุรกิจอุตสาหกรรม กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม   ที่มอบหมายให้สถาบันฯ ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ติดอาวุธ SP ไทย ฝ่าวิกฤตภัยด้วย BCP”  ให้กับที่ปรึกษากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (SP) ที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 20 ท่าน

ตลอด 8 วันของการฝึกอบรม วิทยากรของสถาบัน KCT Academy อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก, ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ และอาจารย์สะธนะ หัฏฐะโสธนะ  นำความรู้ด้านการเขียนแผน BCP มาถ่ายทอดผ่านการจัดการทำเวิรค์ช้อป พร้อมเชิญ คุณพลภัทร พิศาลธนพันธุ์ จากบมจ. แอลเอ็มจี ประกันภัย และ Mr. Vincent Chiu   ที่ปรึกษาสมาคมการค้าไต้หวัน มาร่วมให้ความรู้ เพื่อให้ที่ปรึกษากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นำไปถ่ายทอดช่วยให้ SME ไทย สามารถพาธุรกิจก้าวผ่านวิกฤต

โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ ดำเนินการภายใต้นโยบายการป้องกันโรคระบาดโควิด-19  ของภาครัฐ ตั้งแต่การจำกัดจำนวนคนที่อยู่ในห้องประชุมไม่เกิน 50 คน การเว้นระยะห่างของที่นั่ง  การสวมหน้ากาก  เจลล้างมือ และการพ่นแอลกอฮอล์ที่ไมโครโฟนหลังการใช้ทุกครั้ง

Please follow and like us:
SHARE