สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เชิญ อ.ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการKCT Academy บรรยาย ในหัวข้อ การพัฒนา สำนักงาน กกต.สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM&LO)
-ตามแนวคิด วินัย5ประการ Peter Senge
-แนวทางในการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
-แนวทางในการจัดการความรู้
ให้กับตำแหน่งอำนวยการระดับต้นจาก กกต.ทั่วประเทศ
ขอขอบคุณที่ให้ KCT Academy เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมสำคัญของ กกต.
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
#กกต.
#kctathailand.com

Please follow and like us:
SHARE