สถาบันพระประชาบดี จัดสัมมนาออนไลน์​ หลักสูตร “ทักษะการเจรจาเพื่อความสำเร็จ” และ “ผู้นำกับการสื่อสารองค์กร” ให้กับบุคลากร
.
โดยได้เชิญ ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ วิทยากรและที่ปรึกษาสถาบัน KCT Academy เข้าร่วมเป็นวิทยากรการบรรยายความรู้​ หลักสูตร “ทักษะการเจรจาเพื่อความสำเร็จ” และ “ผู้นำกับการสื่อสารองค์กร” ในวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา
ขอขอบคุณสถาบันพระประชาบดี ที่ให้ KCT Academy เป็นส่วนหนึ่งในการบรรยายความรู้ในครั้งนี้ค่ะ
.
Please follow and like us:
SHARE