สถาบันพระประชาบดี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 2
.
โครงการหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 2 จัดระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564 ณ สถาบันพระประชาบดี กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบออนไลน์ Zoom ซึ่งภายในงานท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายจุติ ไกรฤกษ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน
.
ภายในโครงการหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในครั้งนี้
✨อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร,ผู้อำนวยการ KCT Academy
✨ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ KCT Academy
✨อาจารย์ธีรธร คัมภีร์ วิทยากรประจำ KCT Academy
✨อาจารย์ สุณิชชา ชอบชัย วิทยากรประจำ KCT Academy
✨
อาจารย์จิตรเทพ เนื่องจำนง วิทยากรประจำ KCT Academy
ได้รับเชิญร่วมอภิปรายในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ “หลักการวิเคราะห์และตัดสินใจ” , “การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กร”, “การเจรจาต่อรองเพื่อความสำเร็จ” เป็นต้น ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
📲 ทักแชท​ m.me/kcttraining
Please follow and like us:
SHARE