ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME หลักสูตร ความเฉียบแหลมทางธุรกิจสำหรับที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมและ Objectives and key Results OKRs​
ซึ่งวิทยากรบรรยายให้ความรู้ นำโดยอาจารย์ไกรกิติ ทิพย์กนก ผู้อำนวยการ KCT Academy และทีมงาน เป็นผู้ดำเนินการอบรม ความเฉียบแหลมทางธุรกิจเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจทางธุรกิจที่ดีได้อย่างรวดเร็ว พร้อมฝึกการสร้างเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์สำคัญ ขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไกล
ระหว่างวันที่ 26 – 29 มีนาคม 2564
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
📲 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่​ m.me/kcttraining
Please follow and like us:
SHARE