รุ่นที่ 4 จบลงไปแล้ว กับโครงการพลเมืองศึกษา (Civic Education)

โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)

หลักสูตร การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับภูมิภาค

ระหว่างวันที่ 12-16 กันยายน 2565

✨ผู้นำทางการเมืองในภาวะวิกฤตในส่วนท้องถิ่น โดย อ.ไกรกิติ ทิพกนก

ผู้อำนวยการสถาบัน KCT Academy

และวิทยากรพิเศษอีก 1 ท่าน ดร.พคสิษฐ์ อิสสระชานน วิทยากรประจำสถานบัน KCT Academy

.

✨การกระจายอำนาจส่วนท้องถิ่น

โดย อ.อัยย์ วีรานุกูล วิทยากรประจำสถาบันKCT Academy

ขอขอบคุณ #กกต. ที่มอบความไว้วางใจให้กับทางสถาบันด้วยดีมาโดยตลอด พบกัน รุ่นที่ 5 ที่นครศรีธรรมราช

#ผู้นำในภาวะวิกฤต

#KCT Academy

#kctathailand.com

Please follow and like us:
SHARE