รุ่นที่ 3 จบลงไปแล้ว กับโครงการพลเมืองศึกษา (Civic Education)

โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)

หลักสูตร การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับภูมิภาค

ระหว่าง 28 สิงหาคม-1 กันยายน 2565

KCT Academy ได้รับเชิญเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ

ผู้นำทางการเมืองในภาวะวิกฤตในส่วนท้องถิ่น โดย อ.ไกรกิติ ทิพกนก

ผู้อำนวยการสถาบันKCT Academy

การกระจายอำนาจส่วนท้องถิ่น โดย อ.อัยย์ วีรานุกูล วิทยากรประจำสถาบันKCT Academy

ขอขอบคุณ #กกต. ที่มอบความไว้วางใจให้กับทางสถาบันด้วยดีมาโดยตลอด พบกันในรุ่นที่ 4 ที่เชียงใหม่ และรุ่นที่ 5 ที่นครศรีธรรมราช

#ผู้นำในภาวะวิกฤต

#KCT Academy

#kctathailand.com

Please follow and like us:
SHARE