มูลนิธิคอนราด อาเดเนาวร์​ ประเทศไทย จัด Workshop Online ให้กับหน่วยงานความร่วมมือ ตลอดระยะเวลา 2 เดือน ทั้งหมด 9 รุ่น
.
โดยจัด Workshop ให้กับหน่วยงานความร่วมมือ ใน 2 หลักสูตร ดังนี้
💡 การฝึกอบรมจัดการประชุมและสัมมนาออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom, MS Team, Cisco Webex
💡 การฝึกอบรมจัดการประชุมและสัมมนาออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom, MS Team, Cisco Webex, Cisco Jabber
โดย ทีมวิทยากรจาก KCT ตลอดระยะเวลา 2 เดือน ทั้งหมด 9 รุ่น
ขอขอบคุณ มูลนิธิคอนราด อาเคเนาวร์ประเทศไทย ที่ให้โอกาส KCT Acadamy ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
หลักสูตรน่าสนใจมากมายที่ www.kctathailand.com
Please follow and like us:
SHARE