มูลนิธิคอนราด อาเดเนาวร์​ ประเทศไทย จัดฝึกอบรมออนไลน์โปรแกรม Zoom, MS Team, Cisco Webex ให้กับหน่วยงานความร่วมมือ
.
โดยฝึกอบรมออนไลน์ ให้กับหน่วยงานความร่วมมือ สำนักเลขาธิการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร/มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/สถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย/มูลนิธิก้าวหน้า หลักสูตร “การฝึกอบรมจัดการประชุมและสัมมนาออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom, MS Team, Cisco Webex เป็นระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม​​ 2564 โดย ทีมวิทยากรจาก KCT

ขอขอบคุณ มูลนิธิคอนราด อาเคเนาวร์ประเทศไทย ที่ให้โอกาส KCT Acadamy ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
หลักสูตรน่าสนใจมากมายที่ www.kctathailand.com

#KCTacademy #Knowledgecastle #VKNOWS #Elearning #มูลนิธิคอนราดอาเคเนาวร์ประเทศไทย #ทรัพยากรบุคคล​ #Zoom #MSTeam #CiscoWebex

Please follow and like us:
SHARE