มูลนิธิคอนราด อาเคนาวร์ประเทศไทย จัดฝึกอบรมออนไลน์ให้กับหน่วยงานความร่วมมือ สำนักงานศาลปกครองและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
.
ในหลักสูตร “การฝึกอบรมจัดการประชุมและสัมมนาออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom, MS Team, Cisco Webex, Cisco Jabber ระยะเวลา 2 วัน ในระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม​ 2564 โดย ทีมวิทยากรจาก KCT
ขอขอบคุณมูลนิธิคอนราด อาเคนาวร์ประเทศไทย ที่ให้โอกาส KCT Acadamy ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
หลักสูตรน่าสนใจมากมายที่ www.kctathailand.com
Please follow and like us:
SHARE