มรธ. ร่วมกับ KCT จัดอบรมปรับ Mindset เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
.
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดอบรมหลักสูตร “Mindset กับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ” เมื่อวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรม และอาจารย์เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับวิทยากรจาก KCT ACADEMY คุณไกรกิติ ทิพกนก อาจารย์กำพล สถิตย์สุข คุณวราภรณ์ ไท้สุวรรณ และคุณนาฏติยา โสมาเกตุ โดยการอบรมในครั้งนี้มีบุคลากรเข้าร่วมอบรม 88 คน ณ อีโค่ โคซี่ บีชฟรอนท์ รีสอร์ท ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
.
หลักสูตร “การปรับ Mindset เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร” สายสนับสนุนวิชาการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมี Mindset ที่ดีต่อองค์การและการทำงาน พร้อมสร้างสรรค์สิ่งที่ดี ๆ ให้กับองค์การ แสดงศักยภาพภายในตัวเองออกมา ซึ่งบรรยายโดยท่านอาจารย์ ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน KCT ผ่านเนื้อหาและการฝึกผ่าน Workshop ร่วมกับ ผู้นำกิจกรรมสร้างสุข อาจารย์กำพล สถิตย์สุข และ อ.วราภรณ์ ไท้สุวรรณ วิทยากรประจำ KCT Academy ด้านกิจกรรม Teambuilding

ขอขอบคุณ กองพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ให้ KCT Academy ได้มีส่วนร่วมในการบรรยายความรู้ในครั้งนี้ค่ะ
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-0032125, 085-939-1593📲 หากสนใจหลักสูตรติดต่อได้ที่ :​ m.me/kcttraining
หลักสูตรน่าสนใจมากมายที่ www.kctathailand.com
 WALK IN WISDOM 

#KCTacademy #Knowledgecastle #มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี #มรธ #หลักสูตรอบรม #อบรม #สัมมนา #Training #เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร #Mindset 

Please follow and like us:
SHARE