ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศุกยภาพผู้นำในยุค 4.0 ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งภายในงานท่านรองปลัดกระทรวง อังคณา ใจกิจสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน
.
โดยอาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ KCT Academy ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “พัฒนาภาวะผู้นำยุคใหม่ : Leadership in Digital Disruption” ให้แก่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 76 จังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-11
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
📲 ทักแชท​ m.me/kcttraining
Please follow and like us:
SHARE